Kognitif Beceriler

Kognitif beceriler bilişsel beceriler olarak da adlandırılmaktadır ve zihinsel çaba ve uğraş gerektiren işlemleri belirtmektedir. Kognitif becerilerde belirli sırayı izleme bazı durumların nasıl yapıldığının farkında olarak onları gerçekleştirme önemli adımlardandır.

Bireyin doğumdan sonraki yaşamında bilişsel becerilerin önemi büyüktür. İnsanın gelişim sürecinde ondan beklenen bilişsel beceriler de farklılaşmaktadır. Temel kognitif beceriler, dengede durma, koşma ve yürüme gibi etkinlikleri içeren büyük kas becerileri, yazı yazma ve belli bir şeyi dizme gibi etkinlikleri kapsayan küçük kas becerileri, yemek yeme, giysileri giyme ya da çıkarma gibi etkinlikleri tanımlayan özbakıma ilişkin beceriler, günlük yaşamla ilişkili konuşma ve kendini ifade etmeye dayanan sosyal beceriler ve okuma yazma öğrenimi, matematiği ve sayıları öğrenme gibi faaliyetleri içeren akademik becerileri içerisine almaktadır.

Kognitif becerilerin kapsamı olabildiğince geniştir. Bazı kognitif beceriler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– İşitsel uyaranlardan alınan bilgileri hatırlamanın ön olanda olduğu işitsel kısa süreli belleğin kullanımı

– Belirli bir olaya ilişkin hatırlamanın ön planda olduğu bağlamsal belleğin kullanılması

– El ve gözün birbiri ile uyum içinde olduğu el-göz koordinasyonu becerileri

– Dikkatin belirli uyarıcılara verilmesiyle ilişkili odaklanma becerileri

– Bir görevi yerine getirirken ilişkisiz uyaranların göz ardı edilmesi ile ilişkili ketleme becerisi

– Bir işlemi yaparken ileriyi de görerek bilişsel becerilerin kullanımına ilişkin planlama becerisi

– Öğrenilmiş bir işlemi akıcı olarak yerine getirmeye ilişkin işlem hızı becerisi

– Geçmişteki bilgiyi geri çağırma temeline dayanan farkına varma becerileri

– Düşünce ya da davranışların yeni durumlara uygun olarak uyumlanmasını içeren yön değiştirme becerileri

– Belli bir süre içerisinde bilgiyi tutma ve kullanmaya ilişkin kısa süreli bellek becerileri

– Nesnelerin boşluktaki durumlarını kavrayabilmeye dayanan uzaysal algı becerileri

– Çevredeki bilgileri bulmaya sağlayan görsel tarama becerileri

– Sesler ve sesler arasındaki ayrımı idrak edebilmeye ilişkin işitsel algı becerileri

Öğrenme sürecindeki çocukların gelişim düzeylerine bağlı olarak çeşitli kognitif becerileri yerine getirmeleri beklenir. Çocukların öğrenme yaşantısında becerilerdeki yetersizlikleri özel öğrenme güçlüklerine yol açabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için çocukların profesyonellerce kognitif becerilerinin değerlendirilmesi ve özel öğrenme gibi sorunların varlığı durumunda psikososyal destek ve özel eğitim desteği verilmesi son derece önemlidir.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir