Otizmin Nedenleri

Otizmin nedenleri nelerdir sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Otizm oldukça erken yaşlarda başlayan çocuğun sosyal ve dilsel gelişimine zarar veren aile yaşamını da etkileyen beyin temelli bir rahatsızlıktır. Otizme neyin sebep olduğu tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır. Birçok faktörün otizme sebep olabileceği üzerinde durulmaktadır. Otizmli çocukların beyin ve beyincik kısımları normal gelişim gösteren bireylerden farklılık göstermektedir.

Bazı araştırmacılar genetik yatkınlığın otizm üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekmektedir. Bu genetik durum da oldukça karmaşıktır. Annedeki genin mutasyona uğraması sonucu otizmin oluşabileceği iddia edilmektedir. Annenin genlerinde bozukluk olması durumu da otizmin sebepleri arasına sayılmaktadır. Otizmli çocuğun kardeşinde de otizm olması çok yüksek bir olasılıktır. Annenin hamilelik sırasında yaşadığı hastalıklar ve kullandığı ilaçlar da otizme sebep olabilmektedir. Annenin hamileliği sırasında maruz kaldığı radyasyon da otizmin nedenleri arasında belirtilmektedir.

Otizmin nedenleri bazı çalışmalarda doğum öncesi ve doğum sonrası nedenler olarak da sıralanmaktadır. Doğum öncesi nedenler, annenin yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar, korku ve panik atak gibi rahatsızlıkların varlığı, istenmeyen türde bir gebelik olması ve aile içinde huzursuz bir ortamın olması olarak açıklanmaktadır. Doğum sonrası nedenler, çocuk ile yeterince iletişim kurulmaması, ihtiyaçları ile ilgilenilmemesi, çocuğun çok fazla televizyon ve telefon gibi teknolojik aletlerle baş başa bırakılması ve çocuğun bunlara bağımlılık yaşaması olarak açıklanmaktadır.

Diğer taraftan, sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeler ile kimyasalların da otizme neden olduğu belirtilmektedir. Ağır geçirilen bulaşıcı hastalıkların da otizme neden olabileceği dile getirilmektedir. Bunun dışında, çevre kirliliği de otizmin nedenleri kapsamında ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, otizm biyolojik, genetik ve çevresel unsurlar nedeniyle oluşabilir. Biyolojik nedenler beyin gelişiminde oluşan hasarları ve sinir hücrelerindeki iletimde meydana gelen aksamaları kapsamaktadır. Bunun yanında, çocuğun beslenme tarzını ve aşıları da içermektedir. Genetik faktörler aile içinde ya da akrabalarda otizmli, ruhsal ya da psikiyatrik rahatsızlık yaşayan kişi olması ile ilişkilidir. Çevresel nedenler, ailenin ekonomik durumu, ailenin özellikleri ve çocuk yetiştirme tarzlarını ifade etmektedir. Tüm bu unsurlar otizmin nedenleri arasında sayılmakta ve otizme sebebiyet vermektedir.

Otizm, otizmli çocuğun eğitimi, otizmli çocuğa nasıl davranılmalı gibi konularda bizimle iletişime geçebilir, dilerseniz ayrıca Otizm sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ümraniye’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.