Cas Testi

CAS kavramının Türkçe karşılığı “Bilişsel Değerlendirme Sistemi” anlamına gelmektedir ve CAS Testi de 5-17 yaş aralığındaki çocukların bilişsel düzeyde gerçekleştirdikleri eylemleri değerlendirmek için geliştirilmiştir. Testin 5-7 yaş grubu için ve de 8-17 yaş grubu için ayrı bir şekilde düzenlenmiş formları da bulunur. CAS Testi’nin PASS Teorisiyle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır çünkü bu test PASS Teorisi’ndeki temel bilişsel alanlar olan planlama, dikkat, eş zamanlılık ve ardıllık işlemlerinin değerlendirilmesini amaçlar.

CAS Testi’nin birçok kullanım alanı mevcuttur. Bunlar, çocuğun öğrenme yaşantısı ile ilişkili zayıflıklarının belirlenmesi, çocuğun olası bilişsel güçlüklerinin sınıflandırılması, eğitim ve tedavi programının hazırlanmasıdır. CAS Testi’nin planlama kısmında strateji oluşturma, plan uygulama, sonuç tahmin etme, dürtülerin kontrol edilmesi, etkinlikleri organize edebilme, öz kontrol ve öz değerlendirme yapabilme ve stratejinin kullanımı gibi ölçütler değerlendirilir.

CAS Testi’nin dikkat kısmında, yoğunlaşma becerisi, odaklanma becerisi, ilginin dağılmasının önüne geçilmesi, seçici dikkat becerileri, dikkatin ve çabanın belli bir süre sürdürülmesi gibi temel faktörler değerlendirilir.

CAS Testi’nin eşzamanlılık kısmında, belirli kelimelerden bir bütün oluşturabilme, çeşitli parçalardan bir bütün meydana getirebilme, parçalardan çeşitli gruplar oluşturabilme, kelimeler arası ilişkilerin analiz edilmesi, kavramların anlaşılması, verilen bilgiler ile işlemler yapabilme gibi çeşitli unsurlar değerlendirilir.

CAS Testi’nin ardıllık kısmında, art arda gelen serideki seslerin doğru biçimde telaffuz edilmesi, anlamsız dizi şeklindeki kelimelerin kavranması, art arda verilen uyarıların anlaşılması, seslerin özel şekildeki dizilimlerini anlamlandırabilme ve seri biçimde konuşmayı organize edebilme gibi ölçütler değerlendirmeye alınır.

CAS Testi’nin oldukça fazla kullanım alanı vardır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun tespit edilmesi, öğrenme güçlüğünün belirlenmesi, zihinsel engel durumunun saptanması, beyin hasar durumlarının değerlendirilmesi, duygusal bozukluk durumlarının belirlenmesi, üstün zekâlı çocukların tespit edilmesi, başarı durumunun önden değerlendirilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Eğitimini almış profesyonel kişilerce yapılabilir. Bu testte belirlenen duruma göre profesyonel destek ve özel eğitim gereksinimi yapılandırılabilir ve gerekli yönlendirmeler yapılabilir.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi, Cas testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir