Disleksi Tedavisi

Disleksi tedavisi hakkında ki detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Disleksi bireyin yaşamını etkileyen bir durumdur. Erken tanı ve teşhis yoluyla birçok disleksiye sahip birey okuma ve yazma konusunda ilerlemeler kaydetmektedir. Hayata ve okula uyum sağlamaktadır. Disleksi tedavisi özel eğitim müdahaleleri yoluyla uygulanmaktadır. Bu konuda dil konusunda eğitim görmüş öğretmenler ve psikologlar büyük önem taşır. Disleksiye sahip bireylere birkaç duyunun bir arada kullanıldığı sistematik yöntemler kullanılmaktadır. Disleksiye sahip çocuklar özel yardıma ihtiyaç duyarlar, özel eğitim öğretmenleri ile kendi hızları ölçüsünde ilerlerler.

Disleksili çocuklar uygun eğitimlerle desteklendiği takdirde yaşıtları ile benzer başarılar gösterebilirler, ancak çocuğun disleksi tanısının geç yapılması nedeniyle çeşitli sorunlar oluşmaktadır. Bu durum öğrencinin başarısının da etkilemektedir ve hayatına etki etmektedir. Disleksinin tanımlanması erken olmalıdır çünkü bu çocuklar gerekli desteği alamamaları nedeniyle derslerinde başarısız olma, kendine güvenlerinde azalma ve motivasyonlarında düşme söz konusu olabilir.

Disleksiye sahip çocuklar özel eğitim gereksinimi olan çocuklar kategorisinde değerlendirilmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile eğitim görme hakkına sahiptirler ve bu hakları güvence altına alınmıştır.

Disleksiye sahip çocuklara uygun müdahale programlarıyla kaba motor ve ince motor becerileri, dil becerileri, erken okuryazarlık becerileri ve sosyal beceri eğitimleri verilmektedir. Bu beceriler çocuğun akademik hayatına katkı sunmaktadır. Bu eğitimler ile çocuklar potansiyellerini geliştirip akranları ile aynı düzeye gelebilirler. Çocuklara verilecek yazı öğretiminde onların gelişim düzeyleri temel alınmalıdır. Çocuklara öğretilecek harf ve kelimelerin gerçek yaşamla ilişki kurularak öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun belli harfleri başka harflerle karıştırabileceği konular üzerinde durulmalıdır. Harflerin büyüklükleri doğru ayarlanmalı ve gözü yoracak boyutta olmamalıdır. Yazı öğretiminde öğretmenin olabildiğince eğitimi oyunlaştırması ve dramadan yararlanması son derece etkili olmaktadır.

Disleksiye sahip çocuklar için çeşitli bilgisayar programları ve özel araçlar da kullanılmaktadır. OpenDyslexic Font, dislekside kullanılan okumayı kolaylaştıran ve bu konuda hataları azaltan bir yazı tipidir. Word Processors, çocukların kelimeleri düzgün yazmasında kullanılmaktadır. Akıllı kalemler, disleksili çocukların ses, yazı ve videolarını kaydetmelerini sağlamakta ve onlara yarar sağlamaktadır.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilir, dilerseniz ayrıca Disleksi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir