Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB) ileri düzeyde ve karmaşık bir beyin gelişim yetersizliği olarak tanımlanabilecek bir grubu içinde bulunduran genel bir ifadedir. Yaygın Gelişimsel Bozuklukların en temel özellikleri iletişim kurmada zorluk ve buna bağlı olarak sosyal ilişkilerde zayıflık, tekrarlayıcı davranış problemleridir. Bu grupta yer alan bozukluklar;

Otizm

Atipik Otizm

Asperger Sendromu

Rett Sendromu