Özel Eğitim ve Danışmanlık

Özel eğitim; zihinsel, fiziksel, sosyal veya duygusal açıdan standardın üstünde veya altındaki özel duruma sahip olan çocuklara sunulan bir eğitim programıdır.

Detay

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problemken dil bozukluğu ise anlamadaki güçlük yada düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamama durumudur.

Detay

Aile Danışmanlığı

Aileler, çocuklarının diğer çocuklar gibi gelişip gelişemeyeceklerini, onlar gibi öğrenip öğrenemeyeceklerini, normal bir okula gidip gidemeyeceklerini ve bağımsız bir birey olarak yaşayıp yaşamayacaklarını merak ederler.

Detay

Testler

Testler, bireylerin duygu, düşünce, tutum, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullarda gözlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Detay

Sorularınıza Cevaplar

Özel eğitim alanında aklınıza takılan soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Otizm, disleksi, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve daha fazlası için tıklayın.

Detay

Spor

Spor; fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan oyun ya da yarışma formatında, kurallı ya da kuralsız kendi ya da takım halinde yapılan etkinlikler bütünüdür.

Detay

Psikolojik Danışmanlık

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması ve kendini gerçekleştirilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Detay

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB’in temel öğeleri; dikkatin kolay dağılması, dikkati sürdürmede bozukluk, dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüselliktir.

Detay

Oyun Terapisi

Çocuklar için en doğal ve kendilerini en rahat ifade edebildikleri ortam, oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaç ve arzularını ifade etmelerini sağlayan işleve oyun terapisi denir.

Detay