Ardıl İşlemleme

Ardıl işlemleme, bireyin uyarıcıları bir seri olarak birleştirdiği bilişsel işlem becerisidir. Ardıl işlemlerde görevlerin bir sırayla olma zorunluluğu vardır. Bu işlemlerin diğer bilişsel işlemlerden farkı, bir parçanın kendinden önceki ya da sonrası ile ilişkili olması ve bu ilişkinin karşılıklı şekilde olmamasıdır.

Ardıl işlemler bir seri biçiminde birbirini takip eden anlamsal açıdan bütünlük taşıyan görevleri içerir. Ardıl işlemlemede uyarıcıların ardıl olarak algılanması, konuşma ve hareketlerin düzene bağlı olarak oluşturulması büyük önem taşır. Belli bir konuşmadaki seslerin seri olarak organize edilmesi, ayrı ses ve uyarıcıların ardıl olarak bir araya getirilmesi ardıl işlemlemeye örnek olarak verilebilir.

Ardıl işlem becerisi PASS Teorisi’nde yer alan 4 önemli bir kavramdan biridir. Uyarıcıların seri olarak algılanması, tekrarlanması, aralarında ilişki ve anlam olan cümlelerin kavranması ve ardıl biçimdeki seslerin birleştirilmesinden oluşmaktadır. PASS teorisine bağlı olarak sözü edilen hususlar CAS Testi’nin ardıl işlem becerisinde değerlendirilmekte ve ölçülmektedir. Kelime serilerini anlamlandırma, cümle tekrarlarını yapabilme, konuşma hızını ölçme ve cümle sorularının yapılabilmesinde değerlendirme kapsamına alınmaktadır.

Ardıl işlemleme, kelime yapılarının kavranması ve verilen görevlerin diziliş şekli ve anlamına ilişkin bilgileri çözümlemek için kullanılır. Hafızanın etkili olarak kullanılması ile ilişkili bilişsel işlemleri yapabilmek için ardıl işlem becerisinden yararlanılır. Ardıl işlemleme ile ilgili etkinliklerde sözel uyarıcıların bir bütünlük içinde kullanılması amaçlanmaktadır. Okuma yapılırken belli bir şifre çözme hedeflenmektedir yani çocuğun okuduğunu anlaması ile ilişkili bir kavramdır. Ardıl işlemlemede zorlanan çocukların okuma güçlüğü ve öğrenme güçlüğü yaşadıkları söylenebilmektedir. Ardıl işlemlemedeki eksiklikler, seslerin tanımlanmasında yaşanan güçlüklerle ilişkili olabilmektedir ve çocuğun kelime hazinesinin yetersiz olmasına yol açacağı dile getirilmektedir. Özel öğrenme güçlüğüne sahip olan çocukların ardıl işlem becerisi performanslarının düşük olduğu gözlenmiştir. Bu durumun sebebi, sıralamaya bağlı bilişsel becerilerin eksik kullanılması ve kısa süreli hafızanın kullanılmasındaki sorunlardır. Ardıl işlemleme becerisinin ölçülmesi, varsa sorunların tespiti ve geliştirilmesi noktasında profesyonel destek ve özel eğitimin önemli olduğu belirtilebilir.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir