Tam Öğrenme Modeli

Tam öğrenme modeli, öğrenenlere uygun koşullar, uygun teknikler ve uygun zaman sağlandığında öğrenmenin etkin ve verimli olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bloom tarafından geliştirilmiştir. Okulda öğrenme olarak da tanımlanabilmektedir. Bloom, öğrencinin geçmişi ile birlikte öğretim hizmetinin niteliğinin uygun düzeye getirilmesiyle öğrencilerin öğrenmeleri arasındaki farklılıkların giderilebileceğini savunmaktadır. Ona göre bu şekilde yapılan eğitim ile % 95 oranında başarının gerçekleşebileceğini iddia etmektedir. Model öğrencilere uygun ortamlar sağlanırsa çoğunun pek çok bilgiyi öğrenebileceği varsayımından hareket eder. Olumlu öğrenme koşulları sağlandığında her öğrencinin pek çok şeyi öğrenebileceğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin başarıya ulaşmalarının koşulu bu modele göre gereksinimlerine ve hazır bulunma durumlarına uygun eğitim almaları ile sağlanır.

Tam öğrenme modeline göre eğitim küçük birimler şeklinde aşamalı bir şekilde gerçekleştirilir. Bir aşamanın tamamlanamaması durumunda diğer aşamaya geçiş yapılmaz. Eksikler mevcutsa ek öğretim imkânı sağlanır ve bu şekilde öğrenmenin tamamlanması sağlanır. Evde ek öğretim, bilgisayar ile yapılan öğretim, akademik oyunlarla öğretim, birebir öğretim, küçük gruplar ile yapılan öğretim ve programlı öğretim ile eksikliklerin tamamlanması sağlanır.

Tam öğrenme modelinde bazı önemli kavramlar bulunur ve bunlar tam öğrenme modelinin temelini oluşturur. Bu kavramlar, öğrencinin niteliği, öğretim hizmetlerinin niteliği, uygun pekiştireçler, geribildirim verme, düzeltme, etkin katılım ve öğrenme çıktılarıdır. Öğrencinin niteliği kavramı içerisinde bilişsel ve duyuşsal giriş bulunur.

Tam öğrenme modeli uygulanırken bazı aşamalara dikkat edilir. İlk olarak, hedef kazanımlar belirlenmeye çalışılır. Öğrenmenin ön koşullarına dikkat edilir. Eksik ön koşulların varlığı halinde bunların düzeltilmesine gidilir. Yeni bilgi ve davranışların kazandırılması için öğretim etkinlikleri organize edilir. Davranışların öğrenilmesi ile ilgili izleme testleri oluşturulur ve uygulanır. Uygulanan teste bağlı olarak eksik olan kısımların giderilmesi için ek öğretimler konulur ve uygulanır. Sonuçları testle izlemeye devam edilir. Tam öğrenmenin olduğu surumda yeni üniteye geçiş yapılır.

Bu modelin dezavantajı hızlı öğrenen öğrencilerin kendilerine göre daha yavaş öğrenen akranlarını bekleme zorunda kalmalarıdır. Bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi ve buna bağlı olarak öğretmenin iş yükünün fazlalaşması, öğrenme için daha fazla zaman ayrılması ve maliyetin yükselmesi bu modelin sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir