Kognitif Beceriler

Kognitif beceriler bilişsel beceriler olarak da adlandırılmaktadır ve zihinsel çaba ve uğraş gerektiren işlemleri belirtmektedir. Kognitif becerilerde belirli sırayı izleme bazı durumların nasıl yapıldığının farkında olarak onları gerçekleştirme önemli adımlardandır. Bireyin doğumdan sonraki yaşamında bilişsel becerilerin önemi büyüktür. İnsanın gelişim sürecinde ondan beklenen bilişsel beceriler de farklılaşmaktadır. Temel kognitif beceriler, dengede durma, koşma ve yürüme

Çalışma Belleği

Bellek alanında çalışmalara sahip olan Baddeley, kısa süreli ve uzun süreli belleğin belirli kısımlarını içerisine alan bir bellek sistemi olarak “çalışan bellek” ya da “çalışma belleği” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu bellek sistemi, çok bileşenli dinamik bir yapıyı öngörmekteydi. Çalışma belleği, bilişsel işlemleri yaparken bilgiyi geçici olarak kaydeden ve düzenleyen bir bellek sistemi olarak tarif edilmektedir.

Öğrenmeyi Öğrenme Becerileri

Öğrenmede düzenli bir seyir izleme ve bunda ısrarcı olma öğrenmeyi öğrenme için büyük bir önem teşkil etmektedir. Öğrenmeyi geliştirmek ve daha iyi bir noktaya taşımak için bilginin etkin bir şekilde yönetilmesi bunda önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin kendi bilgi birikimlerini oluşturması, bununla ilgilenmesi ve bunu farklı biçimlerde kullanmasını içermektedir. Bilişsel, fiziksel ve duygusal uyaranlardan oluşan

Pass Teorisi

PASS teorisi, İngilizce kavramların baş harflerinden meydana gelmektedir. Bu kavramlar, P harfine karşılık gelen planlama, A harfine karşılık gelen dikkat, S harfine karşılık gelen ardıllık ve S harfine karşılık gelen eş zamanlılık kavramlarından oluşmaktadır. Dikkati çekilen bu kavramlar bilişsel işlemleri anlatmaktadır. Bu kavramlar öğrenme süreçleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu teoride kavramlar birbirine bağımlı bir yapı halindedir

Tam Öğrenme Modeli

Tam öğrenme modeli, öğrenenlere uygun koşullar, uygun teknikler ve uygun zaman sağlandığında öğrenmenin etkin ve verimli olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bloom tarafından geliştirilmiştir. Okulda öğrenme olarak da tanımlanabilmektedir. Bloom, öğrencinin geçmişi ile birlikte öğretim hizmetinin niteliğinin uygun düzeye getirilmesiyle öğrencilerin öğrenmeleri arasındaki farklılıkların giderilebileceğini savunmaktadır. Ona göre bu şekilde yapılan eğitim ile % 95 oranında başarının

Ardıl İşlemleme

Ardıl işlemleme, bireyin uyarıcıları bir seri olarak birleştirdiği bilişsel işlem becerisidir. Ardıl işlemlerde görevlerin bir sırayla olma zorunluluğu vardır. Bu işlemlerin diğer bilişsel işlemlerden farkı, bir parçanın kendinden önceki ya da sonrası ile ilişkili olması ve bu ilişkinin karşılıklı şekilde olmamasıdır. Ardıl işlemler bir seri biçiminde birbirini takip eden anlamsal açıdan bütünlük taşıyan görevleri içerir.

Cas Testi

CAS kavramının Türkçe karşılığı “Bilişsel Değerlendirme Sistemi” anlamına gelmektedir ve CAS Testi de 5-17 yaş aralığındaki çocukların bilişsel düzeyde gerçekleştirdikleri eylemleri değerlendirmek için geliştirilmiştir. Testin 5-7 yaş grubu için ve de 8-17 yaş grubu için ayrı bir şekilde düzenlenmiş formları da bulunur. CAS Testi’nin PASS Teorisiyle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır çünkü bu test PASS Teorisi’ndeki