Mevcut eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen özel eğitim, genel eğitim programından yalnızca içerik ve derslerin nasıl öğretileceği yönünde farklılıklar göstermektedir. Genel eğitimde; ortalama standartlardaki çocuklar için hazırlanan içerikler, merkezi programlar tarafından oluşturulurken, özel eğitimde ise bu durum çocukların ihtiyaçları tarafından şekillendirilmektedir.

Özel eğitim; zihinsel, fiziksel, sosyal veya duygusal açıdan standardın üstünde veya altındaki özel duruma sahip olan çocuklara sunulan bir eğitim programıdır.  Söz  konusu eğitim, üstün özellikleri olan çocukları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin üstüne çıkartırken, engelli bir bireyi ise kendine yeterli hale getirerek, bağımsız ve üretici bireyler olmasını destekleyecek beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu durum eğitim süreçlerinin bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesini gerektirmektedir.

Rehabilitasyon Nedir?

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici, yetersizliklerinin kaybedilmiş bazen de kısıtlanmış olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek, günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Özel Öğrenme Güçlüğü

Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik)

Down Sendromu

Serebral Palsi