Disleksi Testi

Disleksi testi, bireyde dislektik anlamda özellikleri belirlemeye yarayan veri toplama aracıdır. Disleksi testleri tam anlamıyla tanı ve teşhis için kullanılmasa da bu testteki özellikler bireyde görülüyorsa bir uzmana giderek detaylı taramadan geçmesi önerilmektedir.

Disleksi testleri, bireyin okuma, yazma ve uyum gibi konularda zihinsel açıdan bir sorun yaşamadığı halde zorluk yaşayıp yaşamadığını belirlemede kullanılmaktadır. Bu testler öğrenme zorluğu yaşayan çocuklar hakkında bilgi toplamaya ve gözlem yapmaya olanak sağlamaktadır.

Ücretsiz değerlendirme seansına katılmak veya disleksi testi hakkında bilgi almak için formu doldurabilirsiniz;

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir

Disleksi testlerinde genel olarak birtakım ölçütler vardır ve bunlar çocukta disleksi olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Bu ölçütler şunlardır:

– Çocuğun okumaktan ne derece hoşnut olduğu

– Çocuğun okuma düzeyinin yaşıtlarına göre ne düzeyde olduğu

– Çocuğun okuma hızının yaşıtlarına göre hangi düzeyde olduğu

– Çocuğun bazı harfleri öğrenmede zorluk yaşayıp yaşamadığı

– Bazı harfleri ve sayıları birbiri ile karıştırıp karıştırmadığı

– Bir metni okurken harf ve kelime atlayıp atlamadığı

– Çocuğun okurken doğru kelimeyi okuyup okuyamadığı

– Heceleme konusunda sorunlar yaşayıp yaşamadığı

– Okuduğunu anlamada zorlanıp zorlanmadığı

– Yazı yazmaktan memnun olup olmadığı

– Yazı yazma hızının yavaş olup olmadığı

– Yazma konusunda imla ve noktalama işaretlerine dikkat edip etmediği

– Yazı yazarken satırın dışına taşırıp taşırmadığı

– Çizgileri çizmede zorlanıp zorlanmadığı

– Resim çizmede yaşıtlarına göre geride olup olmadığı

– Matematik ve dört işlem becerilerinde yaşıtlarına göre hangi durumda olduğu

– Matematiksel sembolleri ve işaretleri birbiri ile karıştırıp karıştırmadığı

– İstedikleri yerine gelmediğinde öfke yaşayıp yaşamadığı

– İçine kapanık bir durumda olup olmadığı

– Arkadaşlarıyla geçinme konusunda zorluk yaşayıp yaşamadığı

– Kurallara uyma konusunda zorlanıp zorlanmadığı

– Değişime karşı uyum sorunları gösterip göstermediği gibi ölçütler çocuğun öğrenme güçlüğü ve disleksiye sahip olup olmadığı konusunda fikir vermektedir. Bu ölçütlerden bir kısmı ya da çoğunluğu bir çocukta varsa disleksiden şüphelenmek gerekir. Bu durumda hastanelerin çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisi bölümlerine başvurmak ve kapsamlı bir taramadan geçmek gerekmektedir.

Disleksiye sahip çocuklara karşı sabırlı olunması, onların motive edilmesi ve oyunlarla desteklenmesi çocuğun bu süreci iyi bir biçimde geçirmesine yardımcı olmaktadır.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir