Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
Ergoterapi Ücretsiz Değerlendirme Seansı Başvuru Formu:

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir

Ergoterapist Kimdir?

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 4 yıllık ‘’Ergoterapi’’ bölümünü bitiren kişiler ergoterapist unvanına sahip olur. Ergoterapistler herhangi bir problem nedeniyle günlük yaşama katılım performansı etkilenmiş tüm bireylerin günlük yaşam, iş-üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını anlamlı ve amaçlı aktivitelerle arttırmayı hedefleyen sağlık profesyonelleridir. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite düzeyinde mesleğe özgü eğitim gereklidir (World Federation Occupational Therapy, 2010 General Meeting, Chile).

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan kişilere, yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilere uygulanır.

Ergoterapiye Kimler İhtiyaç Duyar?

 • Duyu Bütünleme Bozukluklari/Duyu İşlemleme Problemi Olanlar
 • Dikkat Bozukluğu Ve Hiperaktiviteli Bireyler
 • Serebral Palsi
 • Down Sendromu
 • Gelişimsel Kordinasyon Bozukluğu
 • Kas Hastaliklari /Ortopedik Yaralanmalar
 • Denge Ve Postür Problemleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Görsel İşlemleme Bozukluklari
 • Zeka Geriliği/ Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Disgrafi (Yazma Bozukluğu) El Yazisi Ve El Becerisi Sorunlari
 • Nörogelişimsel Bozukluklari
 • Büyüme Ve Gelişim Geriliği
 • Oyun Ve Sosyalleşmede Problemleri
 • Öz Bakim Beceri Problemleri
 • Bilişsel Bozukluklar
 • Temel Refleks Problemleri

Ergoterapistler Çocukları Nasıl Değerlendirir?

Ergoterapistlerin birincil amacı bireyin topluma aktif katılımını ve bağımsızlık seviyesini maksimum seviyeye getirmektir. Ergoterapistler çocukları değerlendirirken çocuğun günlük yaşama katılımını ve bağımsız olmasını engelleyen bireysel faktörleri (duyusal,bilişsel, kaba ve ince motor beceriler, duygusal, oyun becerileri  ) ve çevreyi çeşitli standardize testler ve klinik gözlem aracılığıyla tespit eder. Yapılan değerlendirme tamamen çocuğa özgü, onun birincil ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Niçin Çocuğum Bir Ergoterapistle Çalışmalı?

Çocukluk çağının birincil rolü oyun oynamak ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaktır.  Ergoterapistler çocuğun mevcut oyun, okul performansını, günlük yaşam aktivitelerini değerlendirerek çocuğun güçlü ve eksik yönlerini/becerilerini tespit eder. Ergoterapist, çocuğunuzun günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığı duyusal, sosyal, emosyonel, motor, çevresel zorlukları en az düzeye indirmeyi hedefler. Bu sayede çocuğunuz içinde bulunduğu tüm sosyal çevrelerde daha aktif katılım sağlayan daha bağımsız bir birey haline gelebilir.

Ergoterapistler Çocuklarla Nasıl Çalışır?

Çocuklar sabit çalışmayı sevmezler bu yüzden ergoterapistler seansları çocuklara bir oyun gibi hissettirmeye çalışırlar. Kutu oyunları, duyu-algı-motor süreçlerine yönelik spesifik çalışmalar, çocuğun ilgisine katılma şeklinde etkileşim temelli gerçekleştirilen çalışmalarla çocuğun eğlenirken öğrenmesi hedeflenir. Ergoterapistler çocukların günlük yaşam becerilerinde daha bağımsız hale gelmeleri için gerekli fiziksel, duyusal, bilişsel becerileri geliştirmesine yardımcı olur.

Ergoterapide Ailenin Yeri Nedir?

Ergoterapide aile sürecin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ergoterapistler değerlendirme öncesi-sonrası için çocuğun aktivite profili ve katılım performansını tespit etmek amaçlı aileden/yakın çevreden/öğretmeninden/eğitsel uzmanında bilgi alır ve bu bilgileri çocuk için gelişimsel hedefler belirlerken sıklıkla kullanırlar. Terapi sürecindeyse aile sık sık süreç hakkında bilgilendirilir ve çocuğun gelişimi destekleyici her çocuğa spesifik şekilde hazırlanmış bir ergoterapi ev programı aileye verilir. Aileden günde belirli aralıkta bu çalışmaları yapması ve terapistle sıkı iş birliği içinde çalışmaların sonucu hakkında bilgi vermesi istenir. Çocuk-aile-terapist arasında kurulan sıkı ilişki ağı sonuca giden yolda başarıyı en belirleyici unsurlardan biridir.

Basamak Özel Eğitim Merkezi’nde ücretsiz değerlendirme seansına katılarak çocuğunuzun durumu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Seansa katılmak için aşağıdaki başvuru formunu doldurun sizi arayalım;

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir

Ayrıca (0216) 639 0 100 numaralı telefonumuzdan 09:00 – 18:00 saatleri arasında bizlere ulaşabilirsiniz. Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ümraniye/Çekmeköy (Çekmeköy metro durağının hemen yanında) ve Ataşehir şubeleriyle hizmetinizde.