Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problemken dil bozukluğu ise anlamadaki güçlük yada düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamama durumudur.

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma Bozukluğu

 

Konuşma bozukluğu, konuşma sırasında ağızdan çıkan seslerin yanlış bir şekilde telaffuzu veya konuşmayı sağlayan organların doğru olarak hareket ettirilememesi sonucunda ortaya çıkar. Bu bozukluğun temelinde yatan en önemli sorunlar, konuşma seslerinin yanlış ya da eksik üretilmesi sonucunda kendisini göstermeye başlayan artikülasyon bozukluğu, kekemelik, ses ve motor bozukluğudur. Tam olarak bilinen bir nedeni olmamakla birlikte tıbbi bir sorunun parçası olarak kabul edilen konuşma bozukluğu gerek çocuklarda gerekse de yetişkinlerde sıkça rastlanabilen bir durumdur. Bu durumun üstesinden gelinebilmesi için dil ve konuşma bozukluğu eğitiminin uygulanması gerekmektedir.