Dispraksi

Dispraksi, hareket ve eşgüdümleme becerilerindeki eksiklik olarak tanımlanmaktadır. Sinir hücreleri arasında iletişimin kopuk olması nedeniyle beyindeki komut kaslara iletilememektedir. Son yıllarda bu rahatsızlık artış göstermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre 100 çocuktan 10’unda dispraksi görülebilmektedir. Bu da dispraksinin önemsenmesi gereken bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Dispraksiye sahip çocukların zekâ becerilerinde bir eksiklik söz konusu değildir. Çocuklar motor

Diskalkuli

Özgül öğrenme güçlüğü içerisinde yer alan diskalkuli, çocuğun matematik alanındaki öğrenme bozukluğunu ifade etmektedir. Çocuğun zekâsında herhangi bir düşüklük olmamasına rağmen matematiksel ve aritmetik becerilerde zorlanması, isteksiz olması ve umursamaz tavırlar göstermesi diskalkuliyi tanımlamaktadır. Çocuğun sayma becerilerinde bir sıkıntı vardır. Basit işlemler ve problemleri anlama ve çözmede zorluk yaşanmaktadır. Hesaplama ve sembolleri anlayıp yorumlamada güçlük

Disgrafi

Disgrafi, bireylerin yazı yazmada güçlük çekmeleri şeklinde kendini gösteren bir bozukluktur. Disgrafiye sahip çocuklar yazı yazmada zorlanırlar. Bu durumun oluşmasında zekâ problemleri ya da herhangi bir gelişim eksikliği bulunmaz. Disgrafiye sahip çocuklar motor becerileri yerine getirmede güçlük yaşarlar. Görsel ve işitsel uyaranları anlama, algılama ve yorumlamada zorlanırlar. Kelimeleri yazmada sorunlar görülür; çocuk kelimeyi yazarken harflerin