Disleksi Okulu ve Merkezi

Disleksi Okulu ve Merkezi

Disleksi merkezleri özel öğrenme güçlüğüne sahip çocuklara yönelik özelleşmiş öğretim veren kurumlardır.

Disleksi Okulu Var mı?

Disleksi devlet okulu veya disleksi özel okulu ülkemizde bulunmamaktadır; bununla birlikte disleksili çocuklar için okullarda kaynaştırma programları, özel eğitim merkezleri ve yeni açılan disleksi merkezleri ve atölyeleri bulunmaktadır.

Disleksi Merkezi

Disleksi merkezlerinde verilen eğitimler içerisinde çocukların okuma ve yazma beceri düzeylerini artırıcı, okuma hatalarını azaltıcı, okuma hızını artırmaya yönelik, matematik becerilerini yükseltmeyi hedefleyen, motor becerilerini artırıcı, dikkat ve algı geliştirici eğitimler yer almaktadır. Bunun yanında, çocuğun bilişsel, psikomotor ve dil gelişimini destekleyen eğitimler de yürütülmektedir. Disleksi merkezlerinde eğitimlerin yanında çeşitli testler de uygulanmaktadır. Bu testler arasında dikkat testleri, görsel algı testleri, öğrenme güçlükleri testi, zekâ testleri ve kaygı testleri bulunmaktadır. Disleksi merkezlerinde bireysel eğitimler, grup eğitimi, aile eğitimleri, yaz okulu ve drama çalışmaları bulunmaktadır. Bireysel eğitimlerde çocuğun günlük yaşamda ve okulda zorlandığı konular üzerine odaklanılır. Etkinlikler okul ders programına uygun bir şekilde planlanmaktadır. Grup eğitiminde, bireysel çalışmaların gruplara genellenerek yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocukların okullarında yaşadıkları sorunları azaltmayı amaçlamaktadır.

Disleksili çocuklar öğrenmede güçlükler yaşadıklarından dolayı okula gitmede isteksizlik, çeşitli davranışlarında sorunlar ve kaygı bozuklukları olabilmektedir. Disleksi merkezlerinde çocuğun yaşadığı psikolojik sorunların üstesinden gelebilmesi için psikolojik danışma hizmetleri de sunulmaktadır. Aynı zamanda, aile de disleksili çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu için buralarda çeşitli aile eğitimleri düzenlenmektedir.

Okul başarısı düşük olan disleksili çocuklar için sosyal becerilerini geliştirici drama çalışmaları yapılmaktadır. Drama çalışmalarında onların özgüvenlerini artırıcı, benlik saygılarını artırmaya yönelik çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalar ile disleksili çocukların duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenmeye çalışılmaktadır.

Disleksili çocukların tatil dönemlerini daha verimli geçirebilmelerini sağlamak için yaş özellikleri de dikkate alınarak gruplar oluşturulmaktadır. Çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirmek, eğlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Uzman eğiticilerle sanat atölyeleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, okuma ve matematik eğitimleri, dikkat ve algı eğitimleri bulunmaktadır. Tatil dönemindeki etkinliklerin amacı, çocukların bilişsel ve duygusal durumlarını güçlendirmektedir.

Dislektik Çocuklar İçin Okul Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dislektik çocuklar için okul seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:

  • Okullardaki sınıfların kalabalık olmaması oldukça önemlidir. Sınıf mevcudunun fazla olduğu yerlerde bu çocuklar dışlanmışlık hissedebilir. Öğretmenlerin de bu tarz çocukları göz ardı etmemesi için önemli bir konudur.
  • Okulun eğitim sistemi ile bilgi almak son derece faydalıdır. Yoğun eğitim sistemi disleksili çocukları zorlayabilir. Bunun için günlük ders süresi ve saatleri öğrenilmelidir.
  • Okulların rehberlik servisleri ile görüşüp çocuğun durumundan bahsedip yardım alınmalıdır.
  • Devlet okulu ya da özel okul seçimi de bu noktada çok önemlidir. Devlet okulları geleneksel yöntemlerle dersleri yürütmektedir. Ders saatleri yoğun ve sınıf mevcutları fazladır. Özel okullar eğitimlerinde çeşitli metotları kullanmaktadır ve sınıf mevcutları nispeten daha azdır.

Şu unutulmamalıdır ki öğrenme güçlüğü çeken ve disleksili çocuklar için mutlaka ekstra bir çaba ve destek olmalıdır.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir