Basamak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel gereksinimi olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit edip bilimsel çalışma ile oluşturulan bir sistem sunmaktadır.

Uzman Kadro

Basamak Özel Eğitim Merkezi eğitmenleri, alanında uzman, deneyimli uygulanan yöntemin eğitimini almış kişiler tarafından oluşmaktadır. Basamak özel eğitim merkezi olarak alanında uzman kadronun çalışılan her alanda önemli olduğunu biliyoruz ve farklı disiplinlerin bir arada olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle kadromuzda özel eğitim uzmanı, psikolog, okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti, beden eğitimi öğretmeni, yaratıcı drama eğitmeni bulunmaktadır. Ayrıca uzman kadronun eğitimi hizmet içi teorik eğitimler ve iş başında eğitimlerle(öğretmen öğrenci ile uygulama başındayken) her zaman desteklenmektedir.

Bilimsel Yöntem

Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bilimsel olarak kanıtlanmış eğitim ve öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Eğitim sistemimizde ağırlıklı olarak bugüne kadar hakkında en çok çalışma yapılmış olan uygulamalı davranış analizi (ABA) kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz ile çalışılan her program ile ilgili veri tutulmaktadır.

Bireysel Eğitim

Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrencilerin bireysel öğrenme özelliklerine uygun olarak bireyselleştirilmiş eğitim planları(BEP) hazırlanır. Öğrencinin yapılan ilk değerlendirmesinde, geçici bir BEP hazırlanır. Hazırlanan geçici BEP, öğrencinin temel eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olacak şekilde planlanır iki üç hafta sonunda öğrenci öğrenme özellikleri tam olarak belirlenmesi ile gerçek BEP’i hazırlanır.

Veriye Dayalı Eğitim

Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrencilerimiz ile çalıştığımız her program ile ilgili veri toplanarak grafiksel analizi yapılmaktadır. Bu süreç öğrenci ile ilgili hedeflerin ne kadar gerçekleştiği ile ilgili bilgi sunar ve  öğrencilerimizin programlarında doğrudan gerekli düzenlemeler yapma olanağı sağlar.

Disiplinler Arası İş Birliği

Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklarımıza  farklı disiplinlerden uzmanlığı bulunan eğitmenler ile oluşturulan bütüncül program ile çocuklarımızın; akademik, günlük yaşam, iletişim, öz bakım ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi amaçlamaktayız.

Aile Eğitimi

Basamak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ailelerimiz sınıf içi uygulamalı eğitime dahil edilerek; uygulama becerilerinin kazandırılması ve çalışılan programların eve aktarılmasının sağlanarak çalışmaların genellenmesi hedeflenmektedir.