Öğrenmeyi Öğrenme Becerileri

Öğrenmede düzenli bir seyir izleme ve bunda ısrarcı olma öğrenmeyi öğrenme için büyük bir önem teşkil etmektedir. Öğrenmeyi geliştirmek ve daha iyi bir noktaya taşımak için bilginin etkin bir şekilde yönetilmesi bunda önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin kendi bilgi birikimlerini oluşturması, bununla ilgilenmesi ve bunu farklı biçimlerde kullanmasını içermektedir. Bilişsel, fiziksel ve duygusal uyaranlardan oluşan deneyimlerin amaçlı bir şekilde bir araya getirilmesini kapsar. Öğrenmeyi öğrenme becerileri için bireyin düşünme modeli oluşturması sağlanmalıdır. Temel olarak bireyin kendine sorular sorarak beynini etkin kullanmasına yardımcı olur ve düşünce becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Bireyin hayatında önemli olan uyaranları kontrol edebilmesini sağlar.

Öğrenmeyi öğrenmede birey, bilişsel ve duyuşsal yönlerini geliştirmek için çabalar. Bireyin yeteneklerinin farkında olması ve öğrenme süreçlerini kontrol etmesini kapsar. Öğrenmeyi öğrenmek karmaşık sorunların çözümünde anahtar bir rol üstlenir. Kendine güvenin kazanılmasında önemli bir araçtır. Bilgiye ulaşmak için doğru kaynakları araştırmak, ulaşılan bilginin ne olduğunu ve ne tür bir işleve sahip olduğunu düşünmek, bilginin kullanılacağı yeri anlamayı içinde barındırır. Yeni ortaya çıkan koşullar karşısında bilgi üretimi yamayı gerektirir. Öğrenmeyi öğrenen bireyler toplumdaki değişimlere uyum sağlayan ve olumlu değişimleri sağlayan bireylerdir.

Öğrenmeyi öğrenme becerilerinin yararlarına bakılırsa, başarısızlıktan ortaya çıkan durumlarla baş etmeyi sağlar, stresin azalmasına yardımcı olur ve öğrenme sürecinin yararlı ve verimli geçmesini sağlar. Birey için bilginin nasıl hafızaya alınacağına ilişkin yöntemler sunar. Bireylerin kendi öğrenme teknik ve stratejilerinin oluşmasında öğrenmeyi öğrenme becerilerinin önemli bir yeri vardır. Bununla bireyler etkin ders çalışma yöntemlerini keşfedebilirler. Hedef belirlemeye yardımcı olur ve hedef ulaşma teknikleri hakkında bilgi sunar. Etkili iletişimin gelişmesine yardımcı olarak bu becerinin gelişimine katkı sağlar. Öğrencilerin sınav stresi yaşamalarının önüne geçebilir. Bireylerin becerileri ve yetenekleri doğrultusunda kariyer yapmalarında kolaylaştırıcıdır.  Öğrenmeyi öğrenme becerileri birey ve toplum açısından ele alındığında, başarının önemli basamağını oluşturur. Yaşama anlam katmaya ve verimli yaşamaya katkı sunar. Bu bilgiler ışığında, öğrenmeyi öğrenme becerisinin çocuklara öğretilmesi bir gerekliliktir.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.

Ümraniye/ÇekmeköyAtaşehir