Dispraksi

Dispraksi, hareket ve eşgüdümleme becerilerindeki eksiklik olarak tanımlanmaktadır. Sinir hücreleri arasında iletişimin kopuk olması nedeniyle beyindeki komut kaslara iletilememektedir. Son yıllarda bu rahatsızlık artış göstermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre 100 çocuktan 10’unda dispraksi görülebilmektedir. Bu da dispraksinin önemsenmesi gereken bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Dispraksiye sahip çocukların zekâ becerilerinde bir eksiklik söz konusu değildir. Çocuklar motor

Diskalkuli

Özgül öğrenme güçlüğü içerisinde yer alan diskalkuli, çocuğun matematik alanındaki öğrenme bozukluğunu ifade etmektedir. Çocuğun zekâsında herhangi bir düşüklük olmamasına rağmen matematiksel ve aritmetik becerilerde zorlanması, isteksiz olması ve umursamaz tavırlar göstermesi diskalkuliyi tanımlamaktadır. Çocuğun sayma becerilerinde bir sıkıntı vardır. Basit işlemler ve problemleri anlama ve çözmede zorluk yaşanmaktadır. Hesaplama ve sembolleri anlayıp yorumlamada güçlük

Disgrafi

Disgrafi, bireylerin yazı yazmada güçlük çekmeleri şeklinde kendini gösteren bir bozukluktur. Disgrafiye sahip çocuklar yazı yazmada zorlanırlar. Bu durumun oluşmasında zekâ problemleri ya da herhangi bir gelişim eksikliği bulunmaz. Disgrafiye sahip çocuklar motor becerileri yerine getirmede güçlük yaşarlar. Görsel ve işitsel uyaranları anlama, algılama ve yorumlamada zorlanırlar. Kelimeleri yazmada sorunlar görülür; çocuk kelimeyi yazarken harflerin

Hiperaktivite Bozukluğu

Hiperaktivite bozukluğu, bireyin fazla hareketli olması, yerinde duramaması, sıkılgan ve saldırgan davranışlar sergilemesi ile kendini gösteren bir bozukluktur. Hiperaktiviteye sahip çocuklar olumsuz davranışları bilerek yapmazlar. Bundan dolayı, bu şımarıklık ya da yaramazlık yapma gibi bir durum değildir. Bu tür bozukluk, dürtülerin kontrol edilmemesinden kaynaklanır. Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar yaşamlarında pek çok olumsuz durum ile karşı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bireyin aşırı hareketli olması, dikkatini toplamada zorluk yaşaması, dürtüsellikte artış ile kendini gösteren psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Bu çocuklar çok aktiftirler ve dürtülerini kontrol etmede zorlanırlar. Dikkatlerini toplamada da güçlük yaşarlar. Çocukların sahip oldukları bu özellikler onların aile ve okul yaşamlarını

Dikkat Eksikliği Merkezi

Dikkat eksikliği merkezleri, dikkat eksikliği yaşayan bireylerin rahatsızlığına dair tanı/teşhis ve tedavi planlamasını yapan merkezlerdir. Dikkat eksikliği bireyi bilişsel ve sosyal yönden etkilemekte ve birtakım rahatsızlıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumda görülme oranı ortalama % 5 düzeyindedir. Çocuklukta başlayan bu rahatsızlık kişinin yetişkinlik döneminde de görülmektedir. Dikkat eksikliği merkezlerinde bu rahatsızlık ileri boyuta dönüşmeden önemli iyileşmeler

Dikkat Eksikliği Nedenleri

Dikkat eksikliği bireyin başarısını, aile ve sosyal yaşantısı etkileyen, sıklıkla görülen ve olumsuzluklara yol açan bir rahatsızlıktır. Dikkat eksikliği, zihinsel çaba gerektiren uğraşılarda odaklanamama sonucu oluşmaktadır. Dikkat eksikliğine yol açan faktörlerden biri genetik unsurlardır. Ailede ve üst soylarda böyle bir bozukluk varsa bu durum çocuğa da etki edebilmektedir. Dikkat eksikliği ya da dikkat dağınıklığına sahip

Dikkat Testi

Dikkat testi, dikkat eksikliği testi, dikkat dağınıklığı testi hakkında bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz. Dikkat eksikliği testi, bireyin dikkat ve odaklanma gibi zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan testtir. Bu testler, bireyin yoğunlaşma durumları hakkında bilgi vermekte ve ne düzeyde dikkat eksikliği olduğunu belirtmektedir. Bu testler dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar için de kullanılabilmektedir. Testlerin sonucunda çocuklara yönelik dikkat eksikliğini/dağınıklığını