CATEGORY

Dikkat Eksikliği

5 Oca · Zeki Öztaşkın · No Comments

Hiperaktivite Bozukluğu

Hiperaktivite Bozukluğu   Hiperaktivite bozukluğu, bireyin fazla hareketli olması, yerinde duramaması, sıkılgan ve saldırgan davranışlar sergilemesi ile kendini gösteren bir bozukluktur. Hiperaktiviteye sahip çocuklar olumsuz davranışları bilerek yapmazlar. Bundan dolayı, bu şımarıklık ya da yaramazlık yapma gibi bir durum değildir. Bu tür bozukluk, dürtülerin kontrol edilmemesinden kaynaklanır.   Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar yaşamlarında pek çok …

READ MORE

5 Oca · Zeki Öztaşkın · No Comments

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)   Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bireyin aşırı hareketli olması, dikkatini toplamada zorluk yaşaması, dürtüsellikte artış ile kendini gösteren psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Bu çocuklar çok aktiftirler ve dürtülerini kontrol etmede zorlanırlar. Dikkatlerini toplamada da güçlük yaşarlar. Çocukların sahip oldukları …

READ MORE

5 Oca · Zeki Öztaşkın · No Comments

Dikkat Eksikliği Merkezi

Dikkat Eksikliği Merkezi   Dikkat eksikliği merkezleri, dikkat eksikliği yaşayan bireylerin rahatsızlığına dair tanı/teşhis ve tedavi planlamasını yapan merkezlerdir. Dikkat eksikliği bireyi bilişsel ve sosyal yönden etkilemekte ve birtakım rahatsızlıklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumda görülme oranı ortalama % 5 düzeyindedir. Çocuklukta başlayan bu rahatsızlık kişinin yetişkinlik döneminde de görülmektedir. Dikkat eksikliği merkezlerinde bu rahatsızlık ileri …

READ MORE

5 Oca · Zeki Öztaşkın · No Comments

Dikkat Eksikliği Nedenleri

Dikkat Eksikliği Nedenleri   Dikkat eksikliği bireyin başarısını, aile ve sosyal yaşantısı etkileyen, sıklıkla görülen ve olumsuzluklara yol açan bir rahatsızlıktır. Dikkat eksikliği, zihinsel çaba gerektiren uğraşılarda odaklanamama sonucu oluşmaktadır. Dikkat eksikliğine yol açan faktörlerden biri genetik unsurlardır. Ailede ve üst soylarda böyle bir bozukluk varsa bu durum çocuğa da etki edebilmektedir. Dikkat eksikliği ya …

READ MORE

5 Oca · Zeki Öztaşkın · No Comments

Dikkat Testi

Dikkat Testi   Dikkat testi, dikkat eksikliği testi, dikkat dağınıklığı testi hakkında bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz.   Dikkat eksikliği testi, bireyin dikkat ve odaklanma gibi zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan testtir. Bu testler, bireyin yoğunlaşma durumları hakkında bilgi vermekte ve ne düzeyde dikkat eksikliği olduğunu belirtmektedir. Bu testler dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar için de kullanılabilmektedir. Testlerin sonucunda …

READ MORE

27 Ara · Zeki Öztaşkın · No Comments

Dikkat Eksikliği Belirtileri

Dikkat Eksikliği Belirtileri   Dikkat eksikliği son zamanlarda hızla yayılan bozukluklardan biri olarak dikkat çekmektedir. Toplumda görülme oranı % 4 ile % 8 arasındadır. Dikkat eksikliği nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Dikkatin çabuk dağılması ve odaklanamama gibi sorunlarla kendini gösterir. Dikkat eksikliğinin oluşmasında pek çok faktör etkilidir. Uyku bozuklukları, yetersiz ve dengesiz beslenme, elektronik araçlarla çok …

READ MORE

27 Ara · Zeki Öztaşkın · No Comments

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı   Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı birbiri ile karıştırılan bozukluklar olsa da bazı farklılıklar göstermektedir. Dikkat eksikliği dikkat dağınıklığına göre daha ağır seyreder. Dikkat dağınıklığının tedavisi daha kolay iken dikkat eksikliğinin tedavisi daha zordur. Dikkat dağınıklığı çeşitli egzersizler ve planlar yapılarak bu rahatsızlık asgari düzeye indirilebilir. Dikkat eksikliği için …

READ MORE