Disleksi Merkezi

Disleksi Merkezi

Disleksi merkezi ya da disleksi merkezleri, öğrenme güçlüğü ve disleksiye sahip çocuklara öğretim veren merkezlerdir. Disleksi merkezlerinde öğrenmeye hazırlık, okuma yazma, akıcı okuma, matematik becerisi geliştirme, dikkat geliştirme, zeka oyunları ve sanat terapisi eğitimleri sunulmaktadır. Bunun yanında, çocuğun bilişsel, psikomotor ve dil gelişimini destekleyen eğitimler yürütülmektedir. Disleksi merkezlerinde eğitimlerin yanında çeşitli testler de uygulanmaktadır. Bu testler arasında dikkat testleri, görsel algı testleri öğrenme güçlükleri testi, zekâ testleri ve kaygı testleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde disleksili çocukların ihtiyaç duyabileceği materyaller bulunmaktadır.

Disleksi merkezlerinde bireysel eğitimler, grup eğitimi, aile eğitimleri, yaz okulu ve drama çalışmaları bulunmaktadır. Bireysel eğitimlerde çocuğun günlük yaşamda ve okulda zorlandığı konular üzerine odaklanılır. Etkinlikler okul ders programına uygun bir şekilde planlanmaktadır. Bu eğitimler içerisinde okuma ve yazma beceri düzeylerini artırıcı, okuma hatalarını indirgeyici, okuma hızını artırmaya yönelik, matematik becerilerini yükseltmeyi hedefleyen, motor becerilerini artırıcı, dikkat ve algı geliştirici eğitimler yer almaktadır.

Grup eğitiminde, bireysel çalışmaların gruplara genellenerek yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocukların sınıfta yaşadıkları sorunları azaltmayı amaçlamaktadır.

Disleksili çocuklarda okula gitmede isteksizlik, çeşitli davranış sorunları ve kaygı bozuklukları görülebilmektedir. Disleksi merkezlerinde çocuğun yaşadığı psikolojik sorunların üstesinden gelebilmesi için psikolojik danışma hizmetleri de sunulmaktadır. Aynı zamanda, aile de disleksili çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu için buralarda çeşitli aile eğitimleri düzenlenmektedir.

Okul başarısı düşük olan disleksili çocuklar için sosyal becerilerini geliştirici drama çalışmaları yapılmaktadır. Drama çalışmalarında onların özgüvenlerini artırıcı, benlik saygılarını artırmaya yönelik çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalar ile disleksili çocukların duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenmeye çalışılmaktadır.

Disleksili çocukların yazı daha verimli geçirebilmelerini sağlamak için yaş özellikleri de dikkate alınarak yaz okulu grupları oluşturulmaktadır. Çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirmek, eğlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Uzman eğiticilerle sanat atölyeleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, okuma ve matematik eğitimleri, dikkat ve algı eğitimleri bulunmaktadır. Yaz okulundaki etkinliklerin amacı, çocukların bilişsel ve duygusal durumlarını güçlendirmektedir.

Disleksi, disleksi eğitimi, disleksi testi gibi konularda bizimle iletişime geçebilir, dilerseniz ayrıca Disleksi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir. Aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz disleksi değerlendirme seansımıza katılabilirsiniz.

Basamak Disleksi Merkezi Ümraniye/Madenler’de. Çekmeköy metro durağının hemen yanında.